Ceny paliw
Ceny paliw
PB 95 6,40 zł
ON 6,39 zł
Gaz 80 zł
Ostatnia aktualizacjia: 15.06.2024 - 07:49

Historia firmy

Komunikacja miejska w Żaganiu zapewnia transport publiczny dla miast: Żagań, Żary i okolic i choć istnieje od niedawna , to jednak nie udało się dotrzeć do właściwego, udokumentowanego źródła jej powstania.

Kolebką zakładu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wielobranżowej w Żaganiu, które zatrudniało 18 osób i dysponowało 5 autobusami. Pierwsza zajezdnia zakładu mieściła się na terenie miejskiej gazowni, a pierwszym kierownikiem był Jerzy Bogacki. W późniejszym czasie przeniesiono zakład na ul. Młynarską 6.

Następnym etapem było przyłączenie zakładu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. Tego samego dnia przejęto także autobusy i pracowników z podobnego, mieszczącego się w Kunicach, żarskiego zakładu. I tak w dniu 01 września 1975 r. powstał Oddział Żagań Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. Kierownikiem Oddziału został Jan Chimiak.
Nastąpiły lata rozkwitu komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Zaczęto systematycznie wymieniać tabor na następujące marki autobusów: JELCZ, SAN, AUTOSAN.


W roku 1981 kierownikiem został Andrzej Rot. Osiem lat później w wyniku niezadowolenia załogi zakończonego strajkiem Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze podzielono na trzy odrębne jednostki. W wyniku podziału na terenie Żagania powstała odrębna jednostka świadcząca usługi komunikacyjne - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, na czele którego stali:

 1. Dyrektor Andrzej Rot ( 01.05.1989 do 30.04.1990 )
 2. Tym. Kier. Z-du Włodzimierz Czerniecki (01.05.1990 do 30.06. 1990 )
  Dyrektorzy powołani drogą konkursu:
  a) mgr inż. Mirosław Sirant ( 01.07.1990 do 31. 01 . 1991 )
  b) mgr inż. Jerzy Oleksy ( 25.02.1991 do 31.05.1991 )

Taka forma organizacyjna przedsiębiorstwa została zachowana do dnia 01 czerwca 1991 roku - w tym dniu Uchwałą Rady Miejskiej w Żaganiu nastąpiła zmiana formy organizacyjno - prawnej MPK na zakład budżetowy pod nazwą:

"MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY". Dyrektorem zakładu został mgr inż. Jerzy Oleksy.
Od dnia 14.11.1994 roku Dyrektorem MZK jest mgr inż. Mirosław Paszkiewicz.


Obecnie Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu zatrudnia:
a) pracownicy umysłowi - 7 osób
b) pracownicy zaplecza zajezdni autobusowej - 3 osoby
c) pracownicy warsztatów naprawczo-remontowych autobusów - 12osób d) kierujący autobusami - 42 osoby
e) pozostali pracownicy - 9 osób

Komunikacja miejska funkcjonuje na obszarze o łącznej powierzchni 77093 ha. Dominującą rolę w regionie odgrywają miasta Żagań i Żary - jako ośrodki administracyjno - gospodarcze . Tu właśnie skupiają się największe w tej okolicy przedsiębiorstwa przemysłowe, duże kompleksy koszarowe , a także występuje rozbudowana sieć szkół średnich. Obecnie Żagań z Żarami łączy dziewięć linii autobusowych . Linia ta jest jedną z najbardziej rentownych linii komunikacyjnych , na tej trasie występują największe potoki pasażerów .
Począwszy od 1992 roku MZK rozszerza zakres swojej działalności tworząc nowe linie komunikacyjne:

 • w 1992 roku na prośbę Urzędu Gminy uruchomiono komunikację miejską do Tomaszowa . Od tej pory istnieje stałe połączenie komunikacyjne między tymi miejscowościami.
 • w 1993 roku MZK wprowadza nowe połączenie z oddalonym od Żagania o 24 km Świętoszowem ( przez Trzebów , Rudawicę , Łozy ).
 • w 1994 roku utworzona zostaje nowa trasa komunikacyjna do miejscowości Iłowa - przez Żaganiec i Czerną . Powodem takiej sytuacji było pojawienie się na tej trasie drugiego , konkurencyjnego przewoźnika ( PPKS z Żar ).
 • w 1995 roku otworzono linię do Lipinek Łużyckich . Linia ta obsługuje dwa duże zakłady : włókienniczy w Lipinkach i położoną na peryferiach miasta spółkę akcyjną "Kronopol" , która dotychczas nie miała połączeń autobusowych z miastem.
 • w 2000 roku w maju uruchomiono nową linię komunikacyjną na trasie 
  Żagań - Tuplice - Żagań.
 • w 2003 roku uruchomiono trzy nowe linie komunikacyjne: Żary - Jankowa Żag. - Mirostowice Dolne, Żary - Bieniów oraz Żagań - Szprotawa (Wiechlice ) przez Małomice.
 • w 2004 roku na wniosek mieszkańców uruchomiono nową linię na trasie Żagań - Wichów - Żagań.

W sierpniu 2003r. nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu która wówczas miała do dyspozycji 29 autobusów (4-Autosany i 24- Jelcze i 1-Neoplan) i osbługiwała stałe 23 linie komunikacyjne.

Od tamtej chwili zakład rozwijał działaność wprowadzając udogodnienia w dystrybucji swoich usług poprzez rozbudowe sieci punktów sprzedaży biletów (dwa znajdują się w Żaganiu, jeden w Żarach). Dodatkowo sprzedaż biletów jednorazowych prowadzą kierowcy w autobusach wyposażeni w kasy fiskalne. W miarę upływu zmian, zakładowa stacja paliw stała się ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych skutecznie konkurując na lokalnym rynku.

W maju 2015r. Prezesem Zarządu Spółki został Bogdan Mucha.

Z myślą o podróżujących środkami komunikacji miejskiej wprowadzono dokładną informację wewnątrz autobusu oraz stworzono nowoczesną, responsywną stronę internetową a także zadbano o jednolity wizerunek marki.

W sierpniu 2017r. fotel Prezesa Zarządu Spółki objął dr inż. Dariusz Frejman